xi téc

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 11 bản ghi được tìm thấy.

xi téc

Xe téc nước 5 khối thaco ollin 500B

Xe tưới nước rửa đường

Xe téc nước 5 khối thaco ollin 500B được thiết thiết kế, lắp ráp trong nước, xe cơ sở thaco ollin 500b, công thức bánh 4x2, thép làm ...